Oferta

Kompleksowa oferta biura „SG – TAX” wychodzi naprzeciw wszelkim potrzebom podatkowo - finansowym związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej, z którymi każda jednostka spotyka się w codziennej praktyce.

Oferujemy:

 • doradztwo podatkowe,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych,
 • doradztwo z zakresu rachunkowości,
 • doradztwo finansowe
  • analizy kondycji finansowej i majątkowej podmiotów w przekrojach interpretacyjnych zależnych od indywidualnych potrzeb naszych Klientów,
  • pomoc w przygotowywaniu dokumentacji finansowej oraz analizie efektywności ekonomicznej zawieranych umów leasingowych,
  • cykliczne analizy bieżącej działalności podmiotów - controling krótkookresowy,
  • opracowywanie wniosków kredytowych,
 • prowadzenie spraw pracowniczych, kadrowych oraz z tytułu ubezpieczenia społecznego,
 • występowanie w imieniu klienta przed organami podatkowymi,
 • odwołania i pisma procesowe w sprawach podatkowych,
 • opinie podatkowe z zakresu wszystkich podatków.

W dobrze rozwijającej się firmie załoga to ogromny kapitał, który wymaga szczególnej troski. Rzetelne rozliczenia finansowo - kadrowe, starannie prowadzona dokumentacja kadrowa z zachowaniem poufności danych to niezbędny warunek dobrych relacji między pracodawcą a pracownikami. Stąd, dbając o sukces naszych klientów, uzupełniając ofertę usług księgowych, proponujemy Państwu kompleksową obsługę kadrowo-płacową.

Standardowo, współpraca pomiędzy nami i naszymi klientami polega na świadczeniu usług w zakresie rachunkowości i doradztwa podatkowego oraz udzielaniu wsparcia w prowadzeniu spraw kadrowo - płacowych i kompleksowo obejmuje:

 • udzielanie klientom porad, opinii i wyjaśnień z zakresu zobowiązań podatkowych,
 • prowadzenie w imieniu i na rzecz klienta ksiąg handlowych,
 • wsparcie w sporządzaniu analiz finansowych, organizowaniu rachunkowości i określaniu polityki bilansowej,
 • wsparcie w prowadzeniu spraw kadrowo - płacowych,
 • sporządzanie w imieniu i na rzecz klienta zeznań i deklaracji podatkowych; udzielanie wsparcia w zakresie deklaracji podatkowych i dokumentacji ZUS.

Natomiast w ramach usług doradczych proponujemy:

 • obsługę podczas tworzenia, przekształcenia i likwidacji,
 • sporządzanie dokumentacji podatkowej transakcji z podmiotami powiązanymi dotyczącą cen transferowych,
 • porady, opinie i wyjaśnienia w zakresie spraw związanych z obowiązkami podatkowymi,
 • sporządzanie sprawozdań wynikających z prawa dewizowego i celnego,
 • bieżące informowanie o zmianach w prawie podatkowym oraz innych dziedzinach prawa mających wpływ na działalność klienta,
 • udział w postępowaniach przed organami podatkowymi, przed Wojewódzkim i Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • sporządzanie wniosków, skarg, zażaleń, odwołań, reprezentacja w postępowaniu przed organem.

 
Oferta
witamy >>  o nas >>  oferta >>  klienci >>  kontakt Zaloguj  
projekt: Intense Polska    wykonanie: eXant